Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

Att växa upp under ett krig – barnens villkor i Ukraina

Sedan Ryssland annektering av Krimhalvön 2014 och invasionen 2022 har en hel generation av ukrainska barn vuxit upp i skuggan av ett krig. Ett krig som stjäl deras barndom och berövar dem deras rätt till utbildning och en säker uppväxt. Detta skriver Anatasiia Chupis i en text i den vetenskapliga tidskriften Baltic Worlds.

I texten Childhood in the conditions of war belyser statsvetaren Anatasiia Chupis barnens tysta lidande i skuggan av kriget i Ukraina. Hon målar en gripande bild av de ungas kamp för att upprätthålla någon form av normal vardag mitt i ett kaos. Det är en kamp för överlevnad, utbildning och en jakt på en känsla av trygghet. Genom sin text påminner hon om dem som ofta glöms bort i krigsrapporteringen, och om vikten av att skydda och stödja de mest oskyldiga.

Genom att analysera befintlig forskning och empiriska data utforskar och diskuterar hon situationen ukrainska barn befinner sig i. Läs hela hennes text i senaste numret av Baltic Worlds.

Anastasiia Chupis forskar inom freds- och konfliktfrågor och är gästforskare på Södertörns högskola inom ramarna för Östersjöstiftelsen stödprogram för riskutsatta forskare. Hon lämnade Ukraina efter flera omfattande attacker mot landets infrastruktur som gjorde det omöjligt för henne att fortsätta sitt arbete där. I sin forskning undersöker Anastasiia Chupis hur olika typer av civilsamhällesorganisationer kan engageras i fredsbevarande insatser och andra former av återuppbyggnadsinsatser.

Dela mig

Andra artiklar på samma ämne

Ukrainsk flagga.

Ekonomi, Samhälle

Nytt storprojekt: Så kan ett nytt Ukraina konstrueras

Hur kan ett land byggas upp igen efter ett krig? Och hur kan man konstruera ett modernare och mer hållbart samhälle?
Democracy or autocracy symbol. Businessman turns wooden cubes and changes the word autocracy to democracy. Beautiful grey background, copy space. Business and democracy or autocracy concept.

Samhälle

President eller parlament – tidigare öststaters vägval påverkar den demokratiska resan

Vad betyder valet av statsskick för den demokratiska utvecklingen i Armenien, Georgien och Ukraina?
Jordglobslampa, vy över Östeuropa.

Baltic Worlds

Ryska propagandamaskineriets konstruerade sanning tema i nya numret av Baltic Worlds

Propaganda, historiemanipulation, universitetens roll i att bevara kritiskt tänkande – några teman i senaste numret