Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

Desinformation

Skyltar under en demonstration.

Medier

Med information som verktyg – internet och sociala medier i krigstid

Är det första gången vi ser ett fullskaligt hybridkrig i Europa, där digitala plattformar blivit ett naturligt vapen?