Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

kärnkraft

Gul varningsskylt för strålning, grön gräsäng och träd i bakgrunde.

Samhälle

Ukrainas roll i kärnkraftens historia ämnet för nytt forskningsprojekt