Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

Nyheter

Hög med papperstidningar på ett datatangentbord, datorskärm i bakgrunden.

Medier

Svenska medier måste bli bättre på att redovisa osäkra källor

Ökad transparens i svensk krigsrapportering – men för mycket ansvar läggs på läsaren anser forskare.
Skyltar under en demonstration.

Medier

Med information som verktyg – internet och sociala medier i krigstid

Är det första gången vi ser ett fullskaligt hybridkrig i Europa, där digitala plattformar blivit ett naturligt vapen?