Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

Religion

Interiör av ortodox kyrka.

Religion

Patriarken Kirill – frälsare eller kättare?

Den rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledare, patriarken Kirill, har lagt hela sin religiösa tyngd bakom kriget i Ukraina.