Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

Om Perspektiv Öst

Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön.

Perspektiv Öst är en temasida som samlar samhällsrelevant forskning om Östersjö- och Östeuroparegionen utifrån samhällsaktuella frågor, där det första temat handlar om kriget i Ukraina. 

Östersjö- och Östeuropaforskningen har haft en betydande roll på Södertörns högskola sedan starten 1996 och forskningsprofilen återvinns inom högskolans samtliga institutioner. Under ett och samma tak samlas forskare som studerar, analyserar och följer utvecklingen i området. Här finns också Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) ett mångvetenskapligt centrum med uppdrag att stärka och utveckla Södertörns högskolas Östersjö- och Östeuropaforskning. Forskarskolan Baltic and East European Graduate School, är en unik miljö för forskarstudier. CBEES står också bakom den vetenskapliga tidskriften Baltic Worlds.  Mycket av den forskning som bedrivs finansieras genom Östersjöstiftelsen.

På Södertörns högskola har vi expertis som under lång tid har forskat på hela regionen som präglas av det gemensamma kommunistiska förflutna. Våra forskare kan belysa de långa perspektiven och ge ny kunskap till frågor som berör historia, ekonomi, kommunikation, religion, socialt liv, politik och internationella relationer – inte minst till Europa.  Här finns också forskning som ser kriget utifrån idéhistoriska och kulturella perspektiv.

Perspektiv Öst samlar information i form av  artiklar, filmer, poddar och panelsamtal som fångar in många av de frågor som uppstått i krigets kölvatten. Ett redaktionsråd förankrar innehållet i aktuell forskning. Sidan hanteras av Södertörns högskolas kommunikationsavdelning som också producerar materialet som publiceras.

I redaktionsrådet sitter verksamma forskare från högskolans olika forskningsmiljöer: Gustav Amberg, rektor och professor i strömningsmekanik, Mark Bassin, professor i idéhistoria, Göran Bolin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Julia Malitska, doktor i historia, Ninna Mörner, redaktör Baltic Worlds, Lena Roos, professor i religionsvetenskap, Yuliya Yurchuk, doktor i historia, Andreas Åkerlund, professor i historia. I redaktionsrådet sitter också representanter från kommunikationsavdelningen.