Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

Feministiskt antikrigsmotstånd: Rörelsen som utmanar Rysslands krig

Den feministiska antikrigsmotståndsgruppen FAS har snabbt blivit en tongivande röst mot Rysslands krig i Ukraina. Genom sina aktioner och digitala aktivism utmanar rörelsen inte bara militära aggressioner utan även de patriarkala och koloniala strukturerna som ligger bakom. Yulia Gradskova, docent i historia och forskare i genusvetenskap, har följt rörelsen utveckling och arbete.

Idag är det omöjligt att öppet och offentligt uttala sig mot den ryska regimen eller kriget i Ukraina. De som försöker riskerar fängelse eller förföljelse.

– Under krigets första veckor kunde människor protestera, man kunde göra enmansaktioner. Men den polisstat vi ser i Ryssland idag, ett år senare, är inte den samma. I dag är det helt omöjligt. Men rörelsen fortsätter försöka arbeta, till exempel tidningen Kvinnornas sanning. Tidningen läggs ut vid deras Telegram-kanal och kan sedan laddas ner av vem som helst, man läser den tillsammans, delar ut den i trapphus, visar den för föräldrar, säger Yulia Gradskova, som länge studerat sovjetisk och rysk familjepolitik och jämställdhet i Ryssland efter 1991.

FAS kämpar ju inte bara emot kriget, utan också med andra frågor som rätten till abort.

Feminist Anti-War Resistans (FAS) är ett nätverk av aktivister i och utanför Ryssland och var ett av de första att bildas efter Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. De har sedan dess konsekvent fortsatt sin kamp mot kriget och patriarkala strukturer, och för hbtqi-personers rättigheter.

– FAS kämpar ju inte bara emot kriget, utan också med andra frågor som rätten till abort. De försöker sprida information om reproduktiva rättigheter, hjälp till hotade aktivister, hjälp till mobiliserade och människor som behöver lämna landet, information om personer som fängslats, säger Yulia Gradskova som också är forskningsledare på Center for Baltic and East European Studies vid Södertörns högskola.

Nätverkets medlemmar finns idag både i och utanför Ryssland och arbetet samordnas mellan de som är utanför landets gränser och de innanför. De medlemmar som lever utanför Ryssland  är de som också blivit nätverkets ansikten utåt, men Yulia Gradskova berättar att organisatörerna ser till att de som är i Ryssland deltar i alla viktiga beslut.

– När FAS fick Aachens fredspris för sitt arbete delade nätverket länkar till filmer och bilder som visade aktivister i Ryssland med delvis maskerade ansikten, för att även de skulle ha möjlighet att närvara, säger hon.

För att läsa mer om Feministic Anti-War Resistans, ta del Yulia Gradskovas artikel i den vetenskapliga tidskriften Nordisk Östforum.

 

Dela mig

Andra artiklar på samma ämne

Democracy or autocracy symbol. Businessman turns wooden cubes and changes the word autocracy to democracy. Beautiful grey background, copy space. Business and democracy or autocracy concept.

Samhälle

President eller parlament – tidigare öststaters vägval påverkar den demokratiska resan

Vad betyder valet av statsskick för den demokratiska utvecklingen i Armenien, Georgien och Ukraina?
Bron i Mostar över floden Neretva i Bosnien Hercegovina.

Historia, Samhälle

Ukrainakriget väcker gamla minnen i Bosnien-Hercegovina

Rysslands krig i Ukraina riskerar att blåsa nytt liv i gamla konflikter och leda ökad politiska polarisering.
Kollage: kamouflage bakgrund, schackpjäser i guld med ett kikarsikte.

Politik

Så stärker Eurasiens auktoritära stater samarbetet i skuggan av krig

Militäralliansen CSTO samordnar delar av ländernas lagstiftning och stärker därmed greppet om makten.