Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

Sveriges väg mot NATO – vad fick landet att byta riktning?

Panelsamtal: Sveriges ansökan om medlemskap i Nato utgör ett av de mest djupgående skiftena i landets internationella positionering under 2000-talet. Vad har lett fram till detta beslut?

 

Vad fick Sverige att lämna århundraden av neutralitetspolitik och alliansfrihet? Vilka är fördelar med ett medlemskap och vilka är farorna? Hur kan ett eventuellt Nato-medlemskap påverkar Sveriges relationer med andra länder i Östersjöregionen, och vidare Europa och övriga världen?

Södertörns högskola och centrumbildningen CBEES bjöd i mars in till panelsamtal för att diskutera detta skifte i svensk utrikespolitik. I samtalet deltog:
Johan Eriksson (Södertörns högskola),
Oscar Jonson (Försvarshögskolan),
Gunilla Herolf (Utrikspolitiska Institutet),
Mike Winnerstig (Totalförsvarets forskningsinstitut)

Samtalet modererades av Mark Bassin, CBEES/Södertörns högskola.

Samtalet är på engelska och spelades in 29 mars 2023 i samarbete med SH Medieproduktion.

Dela mig

Andra artiklar på samma ämne