Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

media

Porträttbild av Anna Lena Laurén, i lagerkrans.

Samhälle

Ordets makt och nyfikenhetens roll– Anna-Lena Laurén gästade Södertörns högskola

Nyfikenhet och fascination för språk har format Anna-Lena Lauréns långa karriär som utrikeskorrespondent.