Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

Religion

Bombskadade byggnader

Religion

Religionen i krigets skugga: solidaritet och förstörelse

Religiösa samfund och byggnader har drabbats hårt av det pågående kriget. Men vilken roll kan religionen spela?
Interiör av ortodox kyrka.

Religion

Patriarken Kirill – frälsare eller kättare?

Den rysk-ortodoxa kyrkans högsta ledare, patriarken Kirill, har lagt hela sin religiösa tyngd bakom kriget i Ukraina.