Samhällsrelevant forskning om Östeuropa och Östersjön

Ryska propagandamaskineriets konstruerade sanning tema i nya numret av Baltic Worlds

Hur historien framställs och hur den manipuleras för att passa en angripares narrativ är ett av flera teman som lyfts i senaste numret av Baltic Worlds. Andra frågor som berörs är hur det ryska propagandamaskineriet ser ut och vikten av att universitet och den fria akademin står upp för det kritiska tänkandet.

Drygt tre månader har gått sedan Aleksej Navalny dog i ett ryskt fängelse. Josefina Lundblad-Janjić text om regimkritikern inleder årets första nummer av den vetenskapliga tidskriften Baltic Worlds och hur hans död blivit en symbol för den rådande politiska repressionen i Ryssland och hur den påminner oss om Sovjetunionens Gulag.

Men när den ryska regimen själv blickar tillbaka på sin historia och väver in den i sin propaganda är det inte förtrycket, fattigdomen och censuren som lyfts fram. Snarare är det bilden av ett glorifierat imperium, skriver Olga Bubich i sin text The epidemic of broken compasses. Normalization of violence and Soviet propaganda in today’s Russia.

Diskussioner runt propaganda återkommer i numrets temadel ”10 år efter Maidanrevolutionen”. Skribenterna Stefan Jonsson och Galyna Kutsovska reflekterar över händelserna som inleddes med upplopp i november 2013 och som utvecklades till en revolt mot dåvarande styret i Ukraina. Dels behandlar de konstens och kulturens roll för att omdefiniera Ukrainas identitet och framtid, dels hur konflikten mellan Ryssland och Ukraina inte bara är militär, utan en strid om ländernas kulturella narrativ och värderingar. Andra frågor som diskuteras är universitetens roll i kriget, vikten av akademisk frihet samt hur statlig kontroll och propaganda formar offentliga narrativ samt vikten av oberoende medier som arbetar för att motverkar denna propaganda, däribland Baltic Worlds.

What art knows about democracy – the aesthetics of the revolution in Ukraine 2013-2104 – Stefan Jonsson

Maidan, Memory and Museum: Relations between aesthetics and revolution, 2014-2021.  – Galyna Kutsovska

Andra lästips: The archaeologist Marija Gimbutas. Grand theories at the outskirts of modernity – Lelde Luika

 

Dela mig

Andra artiklar på samma ämne

Ukrainska flaggan - mur - flyktingar

Baltic Worlds, Krönika, Samhälle

Att växa upp under ett krig – barnens villkor i Ukraina

Freds- och konfliktforskaren Anatasiia Chupis om barnen som växer upp i skuggan av ett krig, som berövas sin barndom.
Illustration: röd bakgrund, profil av en människa och två händer som kontrollera personen som en docka.

Baltic Worlds, Politik

Soft power – ett verktyg för att stärka auktoritära staters grepp om makten

Genom mjuka maktmedel vill regimer som Ryssland och Kina form en yngre, lojal generation – inte bara i hemlandet.
Foto på Banksy-målning av två barn på en stridsvagnsbarriär som har fått formen av en gungbräda.

Baltic Worlds, Krönika

Gatukonst som retorisk handling

Lisa Källström: Konstnärer väcker hopp och motstånd genom Ukraina och världens gator, använder barn och hopp som centra.